Bukové dřevo pro naše rostoucí židle a jeho udržitelnost

Blog Bukové dřevo pro naše rostoucí židle a jeho udržitelnost

 

Bukové dřevo pro rostoucí židle Hajdalánek (jpg)

Pro výrobu našich výrobků atˇ rostoucí židle nebo nábytku pro mateřské školy používáme

především bukové dřevo, které je zastoupeno hojně v naší přírodě, nebotˇ roste všude okolo nás.

Lesy majitelé soustavně udržitelně obhospodařují  dle příslušných lesních zákonů s cílem vytvoření

stabilního, druhově, prostorově a věkově skupinovitě smíšeného lesa, který je zárukou jeho budoucnosti.

Tím je zajištěn přirozený rozvoj lesa a smysluplné využití dřeva použitého z lesů, které rostou okolo nás.

 

Zpět na výpis